فیشیال تخصصی پوست در مرکز زیبایی طـــنین

فیشیال برای انواع مختلف پوست (خشک، چرب، مختلط، حساس)، مناسب است. همچنین از آن برای چند برابر کردن طراوت، شادابی و به تاخیر انداختن فرآیند پیری پوست های سالم بهره برد.
این روش درمانی به منظور از بین بردن سلول های مرده صورت، کومودن و پاکسازی عمیق پوست انجام می گیرد که در چند جلسه کوتاه در حد ۶۰ دقیقه می تواند تاثیر خود را بر جای بگذارد.